Zoeken:

Antwerpen, 21 maart 2024 – Mediahuis heeft, samen met meer dan 100 bedrijfsleiders en investeerders, een gezamenlijke brief ondertekend waarin de EU wordt opgeroepen om een broeikasgasreductiedoelstelling van minstens 90% vast te stellen tegen 2040.

In een open brief, gecoördineerd door CLG Europe, roepen CEO’s, toonaangevende bedrijven, investeerders, netwerken en MKB-bedrijven uit de hele EU de EU op om een broeikasgasreductiedoelstelling van ten minste 90% in 2040 vast te stellen. Deze wetenschappelijk onderbouwde doelstelling weerspiegelt de urgentie en de voordelen van actie op korte termijn. Bedrijven en investeerders benadrukken dat een robuust streefcijfer zal leiden tot economische kansen en concurrentievoordelen en tegelijkertijd de energiezekerheid voor burgers en bedrijven zal vergroten. Zij stellen dat de doelstelling, en het klimaat in het algemeen, moet worden beschouwd als een centraal element van de algemene strategie van de EU om deze doelstellingen te bereiken.

Volgens de ondertekenaars moet de EU:

  • De doelstelling integreren in een alomvattende industriële strategie, geleid door een ‘concurrerende duurzaamheidsaanpak’, waardoor de EU de wereldwijde wedloop van de ontwikkeling van duurzame industriële ecosystemen en industrieën kan leiden.Het streefcijfer centraal stellen in de algemene strategie van de EU om de energiezekerheid te vergroten door de overgang naar schone energie en energie-efficiëntie te versnellen en fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen.
  • Voortbouwen op de Green Deal en de effectieve uitvoering van het Fit for 55-pakket.
  • Benut de mogelijkheden van de circulaire economie en ecodesign om de uitstoot als gevolg van de productie van materialen aan te pakken.
  • Geef een duidelijk signaal af aan bedrijven en nationale overheden over het belang van investeren in op de natuur gebaseerde oplossingen en de overgang naar een natuurpositieve economie.
  • Een robuuste doelstelling vaststellen die de EU in staat stelt een leidende rol te spelen bij het uitbannen van fossiele brandstoffen, het verdrievoudigen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het verdubbelen van de energie-efficiëntie wereldwijd.

Bedrijven en investeerders staan klaar om een sleutelrol te spelen bij het omzetten van klimaatdoelstellingen in concrete actie, door hand in hand te werken met beleidsmakers.

Lees hier de brief (in het Engels)