Zoeken:

Groene transitie

Mediahuis is op weg om een klimaat-neutrale organisatie te worden. Onze groene boekhouding is op orde en de doelstellingen zijn bekend: Mediahuis wil haar CO2 voetafdruk tegen 2030 met meer dan 50% verminderen. Bovendien willen we tegen 2050 een volkomen klimaatneutraal bedrijf zijn en de CO2 uitstoot netto naar nul gebracht hebben.  Mediahuis heeft zich in 2021 verbonden aan het Science Based Targets initiative (SBTi), een project waar wereldwijd ruim 4.000 bedrijven aan meewerken. Op basis van wetenschappelijk geformuleerde doelstellingen wordt bedrijven een duidelijk afgebakend pad aangereikt om hun emissies te verminderen in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

De belangrijkste doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord is gekend: het drastisch beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graad. Het is een doelstelling die alleen gehaald kan worden als naast overheden en gezinnen, ook ondernemingen grote inspanningen leveren. Ook Mediahuis wil hier haar verantwoordelijkheid nemen en het succes van onze organisatie op een verantwoorde en duurzame manier verzekeren.

Het stellen van Science Based Targets zorgt ervoor dat wij moeten nadenken over het reduceren van onze CO2 uitstoot. Daarbij kijken we kritisch naar onze gebouwen, ons wagenpark, ons energieverbruik en de inkoop van goederen en diensten zoals bijvoorbeeld papier, distributie en ICT. Binnen het SBTi zijn deze onder te verdelen in drie scopes.

We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving, onze lezers en onze medewerkers. Niets doen is geen optie. Het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen maakt de inspanningen die we moeten gaan leveren heel concreet en stelt ons ook in staat om op een transparante manier te communiceren over onze vooruitgang.

Gert Ysebaert - CEO Mediahuis groep