Zoeken:

Science Based Targets

Mediahuis committeert zich tot het stellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen, de zogenaamde Science Based Targets. Hiermee sluiten wij aan bij het Science Based Targets initiatief (SBTi). SBTi verenigt wereldwijd organisaties die hun ambities ten aanzien van het klimaat willen vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde en meetbare doelstellingen die op hun beurt nodig zijn om de afspraken van het Parijse klimaatakkoord na te komen. 

De belangrijkste doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord is gekend: het drastisch beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Een doelstelling die alleen gehaald kan worden als naast overheden en gezinnen, ook ondernemingen grote inspanningen leveren. Mediahuis wil op dit vlak een voortrekker zijn en haar CO2-voetafdruk tegen 2030 met meer dan 50% verminderen.  Bovendien wil onze groep tegen 2050 een volkomen klimaatneutraal bedrijf zijn en de CO-2 uitstoot netto naar nul gebracht hebben. 

Hoe wij onze klimaatdoelen willen behalen?

De maatregelen die moeten bijdragen aan het verminderen en neutraliseren van onze CO2-voetafdruk zijn o.a. inspanningen op het vlak van druk en distributie van kranten, het kritisch kijken naar het energiezuinige karakter van de eigen huisvesting en de omschakeling van het wagenpark naar elektrisch aangedreven voertuigen. Onafhankelijke experts van het SBTi zullen de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van Mediahuis valideren en beoordelen of deze in overeenstemming zijn met de vereiste koolstofreductieniveaus. Op basis daarvan vertalen wij de klimaatdoelen naar concrete actieplannen binnen onze groep.

We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving, onze lezers en onze medewerkers. Niets doen is geen optie. Het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen maakt de inspanningen die we moeten gaan leveren heel concreet en stelt ons ook in staat om op een transparante manier te communiceren over onze vooruitgang.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis Groep