Zoeken:

Amsterdam, 13 juli 2021 – Op 7 juni trad het uitgeversrecht in werking. Met de implementatie van deze Europese richtlijn wordt het voor nieuwsmedia mogelijk om meer controle te verkrijgen over hoe hun online nieuwscontent wordt verspreid en het oneigenlijk gebruik ervan te voorkomen. Een groot aantal organisaties onderzoekt de mogelijkheid voor een gezamenlijke exploitatie van het uitgeversrecht.

Het nieuwe uitgeversrecht maakt het voor nieuwsmedia eenvoudiger om, behoudens de wettelijke uitzonderingen, zelf te bepalen waar en onder welke voorwaarden hun nieuwscontent online wordt gedeeld, net zoals dat voor film- en muziekproducties al langer het geval is. De wetgeving komt hiermee ten goede aan een duurzaam en pluriform medialandschap waarbij goede, onafhankelijke journalistiek burgers informeert en bijdraagt aan een gezonde democratie.

Concreet betekent deze nieuwe wetgeving dat derde partijen zoals platforms, toestemming nodig hebben van de betrokken nieuwsmedia voor het gebruik van hun online nieuwscontent. In een aantal landen heeft deze wetgeving al tot concrete afspraken geleid. Het doel is om dit ook in Nederland te realiseren.

Tegelijkertijd is ook duidelijk dat het voor individuele organisaties niet altijd eenvoudig is om tot evenwichtige afspraken met de platforms te komen. Om die reden onderzoeken Nederlandse uitgevers samen met de landelijke commerciële en publieke omroepen de mogelijkheden voor een gezamenlijk beheer van het uitgeversrecht. De complexiteit van dit thema maakt echter dat dit onderzoek de nodige tijd vraagt.

____

Namens:

BDUmedia

DPG Media

Erdee Media Groep

FD Mediagroep

Mediahuis

Nedag Uitgevers

NPO

NOS

ONE Business

RTL Nederland

Talpa Network

WPG Uitgevers